Sanje

sanje

Založba Sanje se z objavljanjem vrhuncev domače in prevodne literature umešča v sam vrh slovenskega založništva. Njihovo poslanstvo je podpora in širjenje ustvarjalnosti, ki si drzne segati onstran. Prehajajo omejitve, ki jih postavljajo vzorci bodisi popularne bodisi elitne kulture, razmišljao jin se odločajo preko uveljavljenih vrednostnih, estetskih, žanrskih, političnih ali geografskih omejitev.

V njihovem programu sta enakovredno zastopana afriški roman ob ameriškem, češki ob angleškem, ruski ob kitajskem, svobodna glasbena oblika ob izbrušeni klasiki, zvočna knjiga ob tiskanem izdelku.