Natečaji

NATEČAJI FESTIVALA TRESK #10

 

Radio Študent tudi v letu 2019 razpisuje natečaje v okviru festivala TRESK!

Ponovno bomo izbirali:

  • najboljšo podobo albuma,

  • najboljšo koncertno fotografijo,

Nove kategorije pa so sledeče:

  • najboljši plakat za glasbeni dogodek,

  • najboljši glasbeni videospot,

  • inovativni pristop k oglaševanju in oblikovanju dogodka.

V vseh treh kategorijah prijavljena dela morajo biti izdana, objavljena ali posneta med marcem 2018 in marcem 2019.

Dela bo ocenjevala veččlanska strokovna žirija.

Prijave zbiramo do 1̶0̶.̶ ̶m̶a̶r̶c̶a̶ 𝟏𝟕. 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 2019 na naslovu natecaj@tresk.si!

Razglasitev najboljših del bo potekala v sklopu Festivala Tresk #10, 13. aprila 2019 v Kinu Šiška.

POMEMBNO

Če so vaše datoteke prevelike za poštni predal natecaj@tresk.si, nam pošljite spletno povezavo do njih.

 

PRAVILA SODELOVANJA

 

S svojimi deli lahko sodelujete v petih festivalskih kategorijah


 

1. Natečaj za najboljšo podobo albuma

 

Svoje predloge (največ 5 naslovnic na enega prijavitelja) pošljite na naslov natecaj@tresk.si. Datoteke naj bodo izvirne velikosti, nekonvencionalne oblikovalske rešitve pa naj bodo še dodatno foto dokumentirane.

 

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedene tudi naslednje informacije:

- ime založbe/samozaložba,

- ime izvajalca,

- naslov albuma,

- podatki o oblikovalcu oz. oblikovalcih.

 

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:

IME ZALOZBE/SAMOZALOZBA_IME IZVAJALCA_NASLOV ALBUMA

 

NE SPREGLEJTE: fizični izvodi prijavljenih albumov

Ker želimo članom strokovne žirije omogočiti kar se da dobre pogoje, vas lepo prosimo, da poleg prijave del prek elektronske pošte pošljete tudi fizični izvod albuma, če je to le mogoče.

 

Fizični izvod lahko pošljete z navadno pošto na naslov Zavod Radio Študent (Natečaji festivala Tresk: najboljša podoba albuma), Svetčeva 9, 1000 Ljubljana ali ga prinesete osebno. Ker v fonoteki Radia Študent hranimo veliko albumov domačih izvajalcev, lahko na Radiu Študent najprej preverimo, ali je izvod že pri nas. Če ga že imamo, vam ga ne bo treba poslati, vendar pa vas prosimo, da nam elektronska sporočila s takšnimi prošnjami pošljete vsaj nekaj dni pred zaključkom natečaja.

 

Po zaključku festivala vam bomo fizične izvode albumov vrnili po pošti oziroma jih boste lahko prevzeli na naslovu organizatorja.


 

2. Natečaj za najboljšo koncertno fotografijo

 

Svoje predloge (največ 3 fotografije na avtorja) pošljite na naslov natecaj@tresk.si. Datoteke naj

bodo velikosti vsaj 2000 px po daljši stranici, 300 dpi, v barvnem prostoru RGB in formatu JPEG.

Posamezna fotografija naj ne bo večja kot 5 MB.

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedene tudi naslednje informacije:

- podatki o prijavitelju/fotografu,

- podatki o dogodku: ime izvajalca, lokacija, datum dogodka.

 

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:

IME PRIIMEK PRIJAVITELJA_IME IZVAJALCA_LOKACIJA_DATUM POSNETKA


 

3. Natečaj za najboljši plakat glasbenega dogodka

 

V ta sklop, ki ga ustvarjamo v koprodukciji s TAM - TAM Inštitutom, sodijo plakati. Svoje predloge (največ 3 podobe na enega prijavitelja) pošljite na naslov natecaj@tresk.si. Datoteke naj bodo izvirne velikosti, nekonvencionalne oblikovalske rešitve pa naj bodo še dodatno foto dokumentirane.

 

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedene tudi naslednje informacije:

- naziv prijavitelja,

- podatki o dogodku: ime/izvajalec, lokacija, datum dogodka,

- podatki o oblikovalcu oz. oblikovalcih.

 

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:

NAZIV PRIJAVITELJA_IME DOGODKA_LOKACIJA_DATUM DOGODKA

 

4. Natečaj za najboljši videospot

 

V ta sklop sodijo videospoti. Svoje predloge (največ 3 podobe na enega prijavitelja) pošljite na naslov natecaj@tresk.si.

 

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedene tudi naslednje informacije:

- naziv prijavitelja,

- podatki o glasbeniku/zasedbi,

- podatki o ostalih sodelujočih.

 

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:

NAZIV PRIJAVITELJA_IME VIDEOSPOTA_IME IZVAJALCA


 

5. Natečaj za inovativni pristop k oglaševanju in oblikovanju dogodka

To je nova kategorija, ki nadomesti kategorijo podoba dogodka, in jo razširi na vse 'obplakatne' segmente dogodka, npr. vizualije, spletno podobo, merchandise, scenografijo, letake, celostno grafično podobo ipd. Svoje predloge (največ 3 podobe na enega prijavitelja) pošljite na naslov natecaj@tresk.si. Prijavljeno delo lahko predstaviti v obliki fotografij, pdf prezentacije ali videa.

 

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedene tudi naslednje informacije:

- naziv prijavitelja,

- podatki o dogodku: ime/izvajalec, lokacija, datum dogodka,

- podatki o oblikovalcu oz. oblikovalcih.

 

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:

NAZIV PRIJAVITELJA_IME DOGODKA_LOKACIJA_DATUM DOGODKA

 

NE SPREGLEJTE: fizični izvodi

 

V primeru, da vaše nekonvencionalne rešitve vsebujejo fizične objekte, ki jih je najlažje predstaviti in razumeti v živo, lahko stvari pošljete po pošti ali prinesete osebno.

Naslov je: Zavod Radio Študent (Natečaji festivala Tresk: inovativni pristop), Svetčeva 9, 1000 Ljubljana.

Po zaključku festivala vam bomo fizične objekte vrnili po pošti oziroma jih boste lahko prevzeli na naslovu organizatorja. 

POGOJI SODELOVANJA

 

1. Splošne določbe

Organizator natečajev je Zavod Radio Student, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Natečaji so objavljeni na spletni strani www.tresk.si.

Oblikovalske rešitve, videospoti in fotografije, izbrane po presoji strokovne žirije, bodo na stroške organizatorja predstavljene na festivalu Tresk (13. aprila 2019 v Kinu Šiška).

 

2. Trajanje natečaja

Natečaji potekajo med 3. februarjem in 10. marcem 2019. Rok za oddajo del je 10. marec 2019 (za fizične izdaje velja rok 11. marec 2019). Žirija bo dela ocenila do 10. aprila 2019.


 

3. Avtorske pravice glede prijavljenih del

Vsak sodelujoči jamči, da je posredovano prijavljeno delo in ostali materiali njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorjev pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah za javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena natečaja v skladu s pravili organizatorjev.

Sodelujoči organizatorju v času trajanja natečaja in dve leti po zaključku natečaja dovoljuje javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, tudi prek svetovnega spleta oziroma v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja.

 

4. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS st. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

 

5. Omejitve sodelovanja

V natečajih ne smejo sodelovati osebe, vključene v organizacijo natečajev, člani žirije in njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v podjetjih, ki so sponzorji natečajev.

 

6. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih natečajev bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu www.tresk.si.

 

7. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v posameznih kategorijah, če se sklepčno o tem odloči komisija.

 

Za vse informacije in vprašanja smo vam na voljo prek e-pošte natecaj@tresk.si.