Natečaji

V Kinu Šiška smo v četrtek, 15. 3., razglasili zmagovalce letošnjih natečajev. Hvala vsem udeležencem in prijaviteljem ter hvala strokovni komisiji v sestavi: Eva Mlinar, Žiga Artnak, Roman Ražman in Borut Krajnc! Zmagovalna dela si lahko ogledate v videoposnetku.

Najboljša koncertna fotografija

Zmagovalec:
Matjaž Rušt
DEBELI PRECJEDNIK / FAT PREZIDENT
(Moonlejada 2017, Gala Hala, December 2017)

Posebna omemba:
Tilyen Mucik
Repetitor (Kunigunda - festival mladih kultur v Velenju, avgust 2017)

Najboljša podoba albuma

Zmagovalka:
Nina Vrhovec Multipraktik
Matter: Mrk
Rx:tx (September 2017)

Najboljša podoba dogodka

Zmagovalci:
Gašper Uršič, Anže Jesenovec, Gregor Makovec (Studio Kruh)
Jon K & Illum Sphere All night longg
Božidar (februar 2018)


Razpisno besedilo

Radio Študent tudi v letu 2018 razpisuje natečaje v okviru festivala TRESK!

Ponovno bomo izbirali:
- najboljšo podobo albuma,
- najboljšo podobo glasbenega dogodka,
- najboljšo koncertno fotografijo.

V vseh treh kategorijah prijavljena dela morajo biti izdana, objavljena ali posneta med marcem 2017 in februarjem 2018.

Rok za oddajo del je 26. februar 2018!
Rok za prijavo na natečaje je zaradi tehničnih težav pri oddaji del podaljšan do 4. marca 2018!

Dela bo ocenjevala tri članska strokovna žirija s pomočjo pridruženega strokovnjaka s področja fotografije.
Razglasitev najboljših del bo potekala v sklopu Festivala Tresk #9 (15. marca 2018 v Kinu Šiška).

Če so vaše datoteke prevelike za poštni predal natecaj@tresk.si, nam pošljite spletno povezavo do njih.
Za vse informacije in vprašanja smo vam na voljo prek e-pošte natecaj@tresk.si.

Pravila sodelovanja

S svojimi deli lahko sodelujete v treh festivalskih kategorijah.

1. Natečaj za najboljšo podobo albuma

Svoje predloge (največ 5 naslovnic na enega prijavitelja) pošljite na naslov natecaj@tresk.si. Datoteke naj bodo izvirne velikosti, nekonvencionalne oblikovalske rešitve pa naj bodo še dodatno foto dokumentirane.

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedene tudi naslednje informacije:
- ime založbe/samozaložba,
- ime izvajalca,
- naslov albuma,
- podatki o oblikovalcu oz. oblikovalcih.

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:
IME ZALOZBE/SAMOZALOZBA_IME IZVAJALCA_NASLOV ALBUMA

NE SPREGLEJTE: fizični izvodi prijavljenih albumov

Ker želimo članom strokovne žirije omogočiti kar se da najboljše pogoje, vas lepo prosimo, da poleg prijave del prek elektronske pošte pošljete tudi fizični izvod albuma, saj le tako strokovna žirija dobi celostni vpogled v izdelek.

Fizični izvod lahko pošljete z navadno pošto na naslov Zavod Radio Študent (Natečaji festivala Tresk: najboljša podoba albuma), Svetčeva 9, 1000 Ljubljana ali ga prinesete osebno. Ker v fonoteki Radia Študent hranimo veliko albumov domačih izvajalcev, lahko na Radiu Študent najprej preverimo, ali je izvod že pri nas. Če ga že imamo, vam ga ne bo treba poslati, vendar pa vas prosimo, da nam elektronska sporočila s takšnimi prošnjami pošljete vsaj nekaj dni pred zaključkom natečaja.

Po zaključku festivala vam bomo fizične izvode albumov vrnili po pošti oziroma jih boste lahko prevzeli na naslovu organizatorja.

2. Natečaj za najboljšo podobo glasbenega dogodka

V ta sklop sodijo plakati, letaki, sorodne oblikovalske rešitve in celostne grafične podobe. Svoje predloge (največ 3 podobe na enega prijavitelja) pošljite na naslov natecaj@tresk.si. Datoteke naj bodo izvirne velikosti, nekonvencionalne oblikovalske rešitve pa naj bodo še dodatno foto dokumentirane.

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedene tudi naslednje informacije:
- naziv prijavitelja,
- podatki o dogodku: ime/izvajalec, lokacija, datum dogodka,
- podatki o oblikovalcu oz. oblikovalcih.

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:
NAZIV PRIJAVITELJA_IME DOGODKA_LOKACIJA_DATUM DOGODKA

3. Natečaj za najboljšo koncertno fotografijo

Svoje predloge (največ 3 fotografije na avtorja) pošljite na naslov natecaj@tresk.si. Datoteke naj bodo velikosti vsaj 2000 px po daljši stranici, 300 dpi, v barvnem prostoru RGB in formatu JPEG. Posamezna fotografija naj ne bo večja kot 5 MB.

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedene tudi naslednje informacije:
- podatki o prijavitelju/fotografu,
- podatki o dogodku: ime izvajalca, lokacija, datum dogodka.

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:
IME PRIIMEK PRIJAVITELJA_IME IZVAJALCA_LOKACIJA_DATUM POSNETKA

Pogoji sodelovanja

1. Splošne določbe

Organizator natečajev je Zavod Radio Student, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Natečaji so objavljeni na spletni strani www.tresk.si.

Oblikovalske rešitve in fotografije, izbrane po presoji strokovne žirije, bodo na stroške organizatorja predstavljene na festivalu Tresk (15. marca 2018 v Kinu Šiška).

2. Trajanje natečaja

Natečaji potekajo med 30. januarjem  in 26. februarjem 2018. Rok za oddajo del je 26. februar 2018 (za fizične izdaje velja rok 24. februar 2018). Žirija bo dela ocenila do 12. marca 2018.

3. Avtorske pravice glede prijavljenih del

Vsak sodelujoči jamči, da je posredovano prijavljeno delo in ostali materiali njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorjev pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah za javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena natečaja v skladu s pravili organizatorjev.

Sodelujoči organizatorju v času trajanja natečaja in dve leti po zaključku natečaja dovoljuje javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, tudi prek svetovnega spleta oziroma v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja.

4. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS st. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

5. Omejitve sodelovanja

V natečajih ne smejo sodelovati osebe, vključene v organizacijo natečajev, člani žirije in njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v podjetjih, ki so sponzorji natečajev.

6. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih natečajev bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu www.tresk.si.