Skip to main content

Natečaji

NATEČAJI FESTIVALA TRESK #10

Znani so zmagovalci natečajev festivala Tresk #10!

Komisija v sestavi Andraž Kajzer, Peter Cerovšek, Katja Goljat, Katja Ložar in Gašper Uršič je izbrala zmagovalce v kategorijah:

- za najboljšo podobo albuma: Hanna Juta Kozar za podobo albuma rouge-ah: bare, izdano pri Kamizdat

hjk-r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utemeljitev komisije: 

Zmagovalna podoba USB albuma rouge-ah - bare odlično dopolnjuje in zaokrožuje album kot celosten izdelek. Z nizanjem subtilnih grafik uspešno prestavlja vsebino albuma v polje vizualnega. Hišni format založbe KAMIZDAT omogoča, da je glasbena vsebina vizualno učinkovito predstavljena, hkrati pa bistva albuma, glasbe, ne povozi. Zmagovalni album je dokaz, da podoba albuma ne rabi biti kričeča, da je opazna.

- za najboljšo koncertno fotografijo: Matej Počervina za fotografijo s festivala Trnje 2018

mptf18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utemeljitev komisije: 

Fotografija Mateja Počervine presega osnovno razumevanje koncertne fotografije. Pogled nam dvigne nad odrske luči in nas drzno popelje izven glavne točke dogajanja med ožarjena drevesa, zvezde, vesolje. Fotograf se zaveda, da ni pomembno zgolj kdo na odru igra, temveč celotna čarobnost festivala Trnje. Še več, Mateju uspe v koncertni posnetek priklicat trenutek tišine, ki nastopi, kadar se ob glasbi potopimo v lastne misli in občutke.

V novih kategorijah pa so zmagovalci sledeči:

- za najboljši plakat za glasbeni dogodek (koproducent TAM-TAM Inštitut): Jan Kmet za plakat za Gradient benefit koncert v klubu Gromka

grad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utemeljitev komisije: 

Zmagovalni koncertni plakat Gradient je prepričljiv dokaz tega, da lahko včasih nadvse kompleksen »umetniški vtis« nadvlada sporočilnost oziroma racionalno razlago upodobljenega. Gre za plakat, ki s svojimi plastmi ubrano združuje nasprotja: čeprav je zmečkan, prepognjen in zasenčen, je tudi tehnično dodelan in kompozicijsko neoporečen; njegove ležerne vijuge so v odličnem sozvočju z elementi bolj stroge kompozicije. Poleg plakete zmagovalec prejme tudi nagrado s strani TAM-TAMa, ki obsega izpostavitev poljubnih del zmagovalca na 20ih plakatnih mestih. Ob tej priložnosti se TAM-TAM z novo ustanovljenim Inštituom zahvaljuje za sodelovanje, saj s tem s skupnimi močmi spodbujamo ustvarjalnost na področju plakatne umetnosti in dvigujemo raven vizualnega jezika.

- za najboljši glasbeni videospot: Tomaž Šantl za videospot skupine Futurski: Ivone

Utemeljitev komisije: 

Z minimalistično ˝stock photo˝ estetiko, je ekipa z režiserjem Tomažem Šantlom uspela atmosfero komada Ivone vizualno povzdigniti v še ne kartirane pokrajine avdiovizualne domišljije, ki jih pri nas redko ugledamo.

- za inovativni pristop k oglaševanju in oblikovanju dogodka: Stella Ivšek (5237) za podobo dogodka Hodnik v Kinu Udarnik v Mariboru

Utemeljitev komisije: 

Zmagovalni pristop k oblikovanju in oglaševanju dogodka po izboru komisije izraža kreativnost, inovativnost in zagnanost. Umetnikom je uspelo majhen hodnik spremeniti v prostor poln domišljije. Oblikovanje in izvedba odražata glasbeno plat dogodka, obenem pa sta odličen pokazatelj, da entuziazem in dobra ideja lahko oplemenitita kakršenkoli prostor. Komisija si po videnem želi na mariborski hodnik. 

V vseh kategorijah prijavljena dela so bila izdana, objavljena ali posneta med marcem 2018 in marcem 2019.

Razglasitev najboljših del je potekala v sklopu Festivala Tresk #10, 13. aprila 2019 v Kinu Šiška.

POGOJI SODELOVANJA

1. Splošne določbe

Organizator natečajev je Zavod Radio Student, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Natečaji so objavljeni na spletni strani www.tresk.si.

Oblikovalske rešitve, videospoti in fotografije, izbrane po presoji strokovne žirije, bodo na stroške organizatorja predstavljene na festivalu Tresk (13. aprila 2019 v Kinu Šiška).

 

2. Trajanje natečaja

Natečaji potekajo med 3. februarjem in 10. marcem 2019. Rok za oddajo del je 10. marec 2019 (za fizične izdaje velja rok 11. marec 2019). Žirija bo dela ocenila do 10. aprila 2019.


 

3. Avtorske pravice glede prijavljenih del

Vsak sodelujoči jamči, da je posredovano prijavljeno delo in ostali materiali njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorjev pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah za javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena natečaja v skladu s pravili organizatorjev.

Sodelujoči organizatorju v času trajanja natečaja in dve leti po zaključku natečaja dovoljuje javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, tudi prek svetovnega spleta oziroma v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja.

 

4. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS st. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

 

5. Omejitve sodelovanja

V natečajih ne smejo sodelovati osebe, vključene v organizacijo natečajev, člani žirije in njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v podjetjih, ki so sponzorji natečajev.

 

6. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih natečajev bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu www.tresk.si.

 

7. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v posameznih kategorijah, če se sklepčno o tem odloči komisija.

 

Za vse informacije in vprašanja smo vam na voljo prek e-pošte natecaj@tresk.si .


 

Medijski partnerji