Zavod Orbita

Zavod Orbita deluje po načelu zagotavljanja univerzalnih pravic in enakih možnosti vseh ljudi do sodelovanja v kulturnem, umetniškem in glasbenem življenju. Organizirajo mednarodne umetniške, glasbene, kulturne in strokovne delavnice, pa tudi srečanja, predavanja in prireditve, ki so namenjeni izmenjavi znanj in izkušenj ter avtorskih del. Kot založba se posvečajo predvsem novemu valu domačega bluesa in sceni, zbrani okrog ene najuspešnejših zasedb Prismojeni profesorji bluesa.

Na Tresku #11: Samuel Blues & Miha Erič

Izpostavljamo:

Za platokope: