Skip to main content

Celinka je ustvarjalno polje, ki odpira možnosti in podpira zmožnosti za ustvarjanje, izvajanje in poslušanje glasbe. Podobno kot nota, ki ima najdaljšo dobo, povezuje posamezne glasbenike in glasbene zvrsti v nove celote. Ne samo melodija in ritem, ključna vez je ljubezen do glasbe. Poleg izostrenega posluha je pomembno prisluhniti drugemu, slišati glasbene posebnosti in izraz osebnosti. V živem ustvarjalnem polju lahko postane vsak nov dih navdih. (Janez Dovč, umetniški vodja)

Glasbena hiša Celinka deluje od leta 2007.

 

 

Izpostavljamo: 

Slovenija